Perlite bảo ôn bồn lạnh, bồn khí lỏng, xe bồn LNG - PERLITE VIỆT NAM

Perlite bảo ôn bồn lạnh, bồn khí lỏng, xe bồn LNG

Perlite cho ứng dụng bảo ôn bồn lạnh. Chống nổ

Do có mật độ thấp nhẹ thoáng khí cao nên Perlite được dung nhiều trong ứng dụng là lớp
lót chống cháy nổ, bảo ôn cho xe bồn, bồn khí lỏng cố định, di động, tầu chờ khí lỏng….
Vật liệu cách nhiệt chất làm lạnh và nhiệt độ thấp

 

Perlite là lý tưởng cho cách nhiệt nhiệt độ thấp(-4°C đến -100°C) và đông (thấp hơn -100°C) nó được sử dụng cho xe bồn vận tải hoặc lưu trữ các chất lỏng rất lạnh. Bể chứa
xăng thường hình trụ hoặc hình cầu, hai vách thùng chứa trong đó không gian giữa các
thành bên trong và bên ngoài được đổ và ép và đồng thời đầy đá Perlite.

Để lại bình luận

Scroll
0978 96 5555